พนมเปญ เวียดนามโรแมนติก ดาลัด ๕ วัน ๔ คืน

พนมเปญ  เวียดนามโรแมนติก ดาลัด ปารีสตะวันออก หุบเขาแห่งความรัก
 สวนดอกไม้ นั่งกระเช้า พระราชวังฤดูร้อนโฮจิมินห์ซิตี้

5 วัน ๔ คืน